Dig a cave to catch snakes episode 04: Cobra 3kg| Hunting Catching TV
Articles Blog

Dig a cave to catch snakes episode 04: Cobra 3kg| Hunting Catching TV

November 15, 2019


Hello all friends! Today, we continue to dig the snake cave We consist of 4 members: Anh Giang, Tam, Tan and me When there is a snake cave, I will shoot close-up for you to see Mr. Giang found a snake cave The trace left in the cave is still very new Anh Giang found the snake’s faeces in the cave The trail in this cave was old and Giang moved to the next cave to continue training The ability of the snake is in this cave The tree is moving Sure the snake is in the cave Unknown snake large or small Let Mr. Giang dig and catch it See it The snake is too big, black Let Mr. Giang show you two snake fangs Very toxic poisoning See you at the next video

Only registered users can comment.

 1. No can vao dau moi kinh,vi vao dau k chat duoc con neu no can vao tay chan thi don gian,chat di nhu a dang dao la xong

 2. не знаю с какой целью они это делают, но отношение одно – оставьте в покое змейку

 3. cruel to animals
  you guys never think. snakes eats rats,frogs,pest etc. it helps your farm free from harmful pest..
  what the snake did to you guys?

 4. Đào rắn ai mà đưa tay đưa mắt nhìn như vậy ? Lỡ xui gặp hang rắn hổ mèo phun nọc vào mắt thì nguy.

 5. ย่ย่านกันบ่ครับ งูมีพิษน่ะ บ่แม่นปลาใด่

 6. නොදකින් පවිකාරයෝ අහිංසක සතුන්ට වද දෙනවා තොපි ඉතින් ආපායේම තමයි

 7. Ổng phun khói thuốc vào cho rắn phê !
  Phun khói đá sẽ hiệu nghiệm hơn . ?

 8. Hồi đó em đi chơi net ngang đám lúa gặp một con gấp 3 con này em ko biết phiều cái đui nó khì cái em chạy mất dép

 9. มึงบอกว่างูเห่า.มึงโกหกกูชัดๆโกหกคนทั้งโลก.. กุไม่เห็นมันเห่าตรงไหน

 10. Яд кобры стоит ебанистических денег, а он его слил на землю

 11. Лайкните этот коммент, чтоб эти придурки подумали что я что то умное написал

 12. No kayat mo a makita ajay cobra, i forward mo agingga 13:30, ijay mangrugi ti suspense..Nagbayag met gamin isu a i forward mun ah gayyem no manag sul sulit ka a padak.. haha :p

 13. Con ran so 4 la Chu tich Cong Doan Nguyen Cam Giang la Nu, chong la Chanh. Duoc huong Bao hiem, tai san toan bo cho dua con trai nho trong 3 dua con, ma co nay da sanh nam ngoai. Chong ten la Chanh lai dung ten toan bo trong hoa kieng o PHUONG AN HOA, SADEC, DONG THAP, TRONG KHI TOI LA KHOM TAN MY, PHUONG TAN QUI DONG. TOI THAY CO GIANG NAY DUNG TEN NGAN HANG SACOMBANK, CO QUA TREN BAN NGAY TET VA CO TEN NGAN HANG SACOMBANK MA TOI THAY, VA PHAN MEM MA TOI DAT DUOC PHAN MEM DIET VỈUT NOI TIENG TOI THAY NGAY HOC TU CO NAY. VA TOI MOI PHAT HIEN MAY NGAY NAY TOI THAY CO NAY DOI NON NGAN HANG MA TOI SP HUU NGAN HANG QUAN DOI LON NHAT LA NGAN HANG MB BANK, NGAN HANG BIDV TAI SADEC CUA TOI THI LAI LA CO TRAN THI NGOC MINH DUNG TEN, VA NGAN HANG THE THAO CO NAY CING DUNG TEN LA SAO, VA CO TRAN THI THU AN VAN THU, THU WUY CUNG DUNG TEN TOAN BO TAI SAN CUA TOI RA TOI HANOI, THANH PHO HO CHI MINH, CAC THANH PHO KHAC, KE CA NUOC NGOAI, KE CA CHONG CO TEN LA NHAN O PHUONG 4. TOI THAY CP NGUYEN THI TJANH TRUC, THI DUNG TEN BEN XANG DAU V.V…, CO KIM THUY THI DUNG TEN BEN HOA KIENG, KHACH SAN, DO LOT CAO CAP V.V…CO HAN THI DIEN MAY XANH, THE GIOI DI DONG, CO KHANH THI O KIEN GIANG V.V….THAY SU THE DUC, THAY TUAN, THAY TAN, CO TRANG DA NGHI VIEC, THAY KHANG, CO LAN MOI VE TRUONG DAY TIENG ANH, CO PHUNG, CO HONG( NAM ROI ), CO MAI VE, CO VAN, THAY NAM, THAY TRUONG, VO THAY TRUONG TEN LA OANH, NHI LA VO THAY NAM,V..V…AI CUNG DUNG TEN TAI SAN LON CUA TOI TU NGAN HANG DEN VAT CHAT TUNG GIAO VIEN MOT MA TRONG KHI TOI LA CHU LA THUONG HIEU TIENG ANH, CONG NGHE CAO, CAO CAP TU BIEN TAP VIEN QUOC TE, CONG AN QUOC TE, VIET NAM, WUAN DOI VIET NAM, QUAN DOI QUOC TE, GIAO VIEN T,ANH VIET NAM, GIAO VIEN TIENG ANH CAO CAP, CONG NGHE CAO V.V…TOI DEU DAT DUOC MA TOI KHONG DUOC DUNG TEN BAT CU NGAN HANG NAO, VAT CHAT NAO, TI SIEU THI CAO CAP, SHOPS THUONG HIEU, DAT DAI, VANG, KIM CUONG, XANG DAU, NHOT, PHUONG TIEN GIAO THONG, NHA HANG, KHACH SAN V.V…LE THI PHUC HAO/ PHUC HAO 0946697469 MANG : VINAPHONE. 0799272749 MANG : MOBIPHONE. CMND : 340810201. ISBN : 9781857437225. NGU TAI SO NHA, SO HO KHAU : 311 KHOM TAN MY, TAN QUI DONG WARD, SADEC CITY, NGUYEN BINH KHIEM STREET, SADEC CITY, DONG THAP PROVINCE. FEMALE. BLOOD GROUP B. I'M SINGLE. LA GIAO VIEN TIENG ANH, DA TREN 23 NAM CONG TAC TAI TRUONG NAY TRONG BIEN CHE NHA NUOC BIET NAM, DA QUA 4 DOI HIEU TRUONG, KIEM NHIEM THU VIEN_ THIET BI TAI TRUONG NAY. QUEN NOI NGO PHUOC KHANG, KE TOAN TRUONG DA DUNG TEN TAI SAN CUA TOI, DUNG TEN CANG TAI CHO NANG HAI, VA NHIEU SHOPS, CONG TY MAY MAC, dung cu y te, benh vien, Bao hiem y te, bap hiem PRUDIENCLE V.V…TAN HUNG PRIMARY SHOOL, KHOM 2, 4 WARD, TRAN VAN VOI STREET, SADEC CITY, DONG THAP PROVINCE. KINH MONG QUY VI CAO CAP TRONG NUOC VA QUOC TE UNG HO VA GIUP DO. XIN TRAN TRONG KỊNH CHAO.

 14. Nghe A Tâm kêu A Giang thụt ra là biết A Tâm là người sống tình cảm rồi.e xem clip nay mấy lần luôn.chúc kênh phát triển mạnh.chúc mấy ae sức khoẻ

 15. LE THI PHUC HAO/ PHUC HAO 0946697469 0799272749 CMND : 340810201 ISBN : 9781857437225. FEMALE. BLOOD GROUP B. LA GIAO VIEN TIENG ANH, CONG NGHE CAO, KIEM NHIEM THU VIEN_ THIET BI TRUONG TIEU HOC TAN HUNG, KHOM 2, PHUONG 4, DUONG TRAN VAN VOI, THANH PHO SADEC, TINH DONG THSP, NUOC VIET NAM.

  NGU TAI SO NHA, SO HO KHAU, NOI CU TRU TU LUC SINH RA DEN NAY, NGOI NHA THUONG HIEU CAO CAP : 311 KHOM TAN MY, PHUONG TAN QUI DONG, DUONG NGUYEN BINH KHIEM, THANH PHO SADEC, TINH DONG THAP, NUOC VIET NAM. TOI DOC THAN, DA LY HON 11 NAM, DANG NUOI HAI CON GAI CUNG NGU SO NHA TREN, SO HO KHAU TREN.LE THI PHUC HAO/ PHUC HAO

 16. LE THI PHUC HAO/ PHUC HAO 0946697469 0799272749 CMND : 340810201. ISBN : 9781857437225. Email : [email protected] BLOOD GROUP B. DATE OF BIRTH : 10/03/1976. LA GIAO VIEN TIENG ANH, KIEM NHIEM THU VIEN _ THIET BI TRUONG TIEU HOC TAN HUNG, KHOM 2, PHUONG 4, DUONG TRAN VAN VOI, THANH PHO SADEC, TINH DONG THAP, NUOC VIET NAM.

  NGU TAI SO NHA, SO HO KHAU, NOI CU TRU NHA CUA NGUOI TAI, NGUOI CO THUONG HIEU TIENG ANH, CONG NGHE CAO : 311 KHOM TAN MY, PHUONG TAN QUI DONG, DUONG NGUYEN BINH KHIEM, THANH PHO SADEC, TINH DONG THAP, NUOC VIET NAM. LE THI PHUC HAO/ PHUC HAO 0946697469 0799272749.

 17. https://www.youtube.com/channel/UC5dd2dPGcB8udFhPz5Z1m2A?view_as=subscriber
  https://www.youtube.com/watch?v=GAgCzUU5KMc&t=24s To Find Diamonds
  https://www.youtube.com/watch?v=bRE9tsoU764&t=260s Diamanten Zu Finden
  https://www.youtube.com/watch?v=ExFMv_uP09M&t=27s Come Trovare Diamanti
  https://www.youtube.com/watch?v=aFUMSTHHfFk&t=365s Wéi Diamanten Ze Fannen
  https://www.youtube.com/watch?v=m5MHEhr2oz4&t=377s Man Hittar Diamanter
  https://www.youtube.com/watch?v=afYOhjEWVKk&t=64s Encontrar Diamantes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *